Uprawnienia G2 – co to takiego?

Uprawnienia energetyczne g2 to inaczej uprawienia grupy drugiej, związane z instalacjami, urządzeniami oraz sieciami energetycznymi lub innymi urządzeniami energetycznymi. Kursy o tej tematyce mogą obejmować między innymi prawo energetyczne lub związane z nim przepisy BHP lub inne materie.

Uprawnienia G2 – kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Uprawnienia cieplne może uzyskać każdy kto w pracy zawodowej wykonuje zadania związane z dozorem lub eksploatacją urządzeń, sieci energetycznych oraz instalacji. To oznacza, że kursy kierowane są między innymi do serwisantów, palaczy kotłów czy monterów.

Podstawowym wymogiem, który pozwala na wzięcie udziału w kursie gwarantującym zyskanie uprawnienia G2 jest pełnoletniość. To oznacza, że żaden uczeń technikum elektrycznego poniżej 18 roku życia nie może przejść szkolenia. Konieczne jest również posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego, bowiem bez niego nie ma możliwości podejścia do szkolenia, a tym samym – zdawania egzaminu.

Co dają uprawnienia energetyczne g2?

Po zdaniu egzaminu, kursant otrzymuje na okres pięciu lat uprawnienia do pracy w eksploatacji lub dozorze takich urządzeń jak turbiny parowe, kotły parowe, piece przemysłowe (których moc przekracza 50 kW). Zasadniczo, uzyskanie odpowiedniego uprawnienia jest niezbędne, aby móc legalnie pracować na stanowiskach powiązanych z dozorem lub eksploatacją sieci energetycznych, urządzeń bądź instalacji.

W sieci można znaleźć wiele ofert dotyczących tego typu kursów. Obowiązkowo muszą one kończyć się egzaminem, jednak czas ich trwania jest rozmaity i uzależniony od planu przyjętego przez organizatora. Niektórzy zakładają, że aby uzyskać uprawnienia cieplne, wystarczy jeden dzień intensywnej nauki, inni – wydłużają szkolenie.

Uzyskanie uprawnień typu drugiego jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla osób, które chcą odświeżyć raz zdany egzamin, jak i dla tych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje. Możliwości znalezienia dobrej pracy rosną, gdy wzrastają kompetencje pracownika.

Zakres wiedzy

W zależności od wybranej opcji (dozór lub eksploatacja), kursant posiądzie odmienną wiedzę. Aby umożliwić uzyskanie odpowiednich kompetencji w stosunkowo niedługim czasie, podczas szkoleń udziela się tylko informacji związanych z wybranym blokiem.

Dzięki temu, ukończenie kursu nie zajmuje wiele czasu, a sam kursant nie jest zasypywany masą wiedzy, która z jego punktu widzenia jest zbędna.