Czym jest przemysł Industry 4.0?

Industry 4.0 to pojęcie określające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie innowacji w procesach produkcyjnych. Zapewnia możliwość elastycznych zmian asortymentu i odnosi się nie tylko do samej technologii, ale również do wykorzystania pracy ludzi i maszyn we współczesnych firmach.

Industry 4.0

Określana jest często jako czwarta rewolucja przemysłowa. Ma to związek z sama historią przemysłu, wykorzystania w nich potencjałów ludzi i maszyn oraz technologii.
Nowoczesne technologie wprowadziły zasadnicze zmiany w zakresie przemysłu, dzięki czemu możemy mówić o rewolucji w tej kwestii.

Przemysł 1.0 i 2.0

Jest to mechanizacja i elektryfikacja. Proces mechanizacji odnosi się do wynalezienia i wdrożenia silnika parowego, który wprowadził nowe możliwości. Od tej pory mówi się o erze industrializacji.
Z kolei przemysł 2.0 to nic innego jak elektryczność, która zastąpiła używane wcześniej silniki parowe. Spowodowało to, że na liniach produkcyjnych rozpoczęła się praca w dużych ilościach, a tym samym rozwój.

Przemysł 3.0 – cyfryzacja

Wiąże się to z szeroko rozumianym rozwojem i postępem cywilizacyjnych, który rozgrywa się na naszych oczach i trudno wskazać jego kres. W pracy dużych firm i fabryk obserwuje się coraz bardziej wydajne komputery, innowacyjne i stale ulepszane układy przetwarzania danych, które dają możliwość wykorzystywania pracy maszyn na co dzień. Dzięki temu znacznie ulepszono pracę ludzi, co przełożyło się także na jej wydajność i efektywność.
Takie kwestie w znaczący sposób ułatwiły codzienne życie i spowodowały, że proces produkcji stał się nie tylko szybszy, ale i wydajniejszy i dokładniejszy. W praktyce umożliwiło to osiągniecie
wyższych stopni automatyzacji, co ma znaczący wpływ na szybszą produkcję i rozwój wielu współczesnych firm.

Przemysł 4.0 – integracja systemów i tworzenie sieci

Przemysł 4.0 łączy i integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i nowoczesnymi rozwiązaniami technologii. Dzięki temu można na bieżąco określać i identyfikować powstające materiały, a maszyny i ludzie w znacznie sprawniejszy sposób komunikują się między sobą. Odbywa się to w dwojaki sposób.
Po pierwsze zakres przekazywanych danych odbywa się w pionie. Powoduje to, że z różnych komponentów do działu IT trafiają dane. Obywa się to też w drugą stronę. Kolejny kierunek przepływu danych to, z kolei, poziom, kiedy odbywa się nieustanna komunikacja między maszynami w firmie, a procesem produkcji i systemami wykorzystywanymi na co dzień.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec