Po co wykonuje się pomiary hałasu?

Pomiary hałasu w środowisku to badanie, które jest coraz częściej wykonywane w różnych miejscach. Warto wykonywać takie pomiary, aby ustalić źródło i jego natężenie. Jest to bowiem bardzo istotne dla zdrowia, samopoczucia oraz funkcjonowania człowieka. W firmach czy instytucjach, dzięki takim pomiarom, które wykazały negatywny wpływ dźwięku na zdrowie ludzkie – można zastosować np. ściany dźwiękoszczelne. Przy autostradach czy drogach szybkiego ruchu, gdzie stężenie hałasu jest ponad normę również montuje się specjalne szyby, które mają ograniczyć przedostanie się dźwięków do budynków mieszkalnych.

Problem hałasowy

Nie od dziś wiadomo, iż hałas obok problemów z zanieczyszczeniem powietrza, wody czy gleby to istotny problem naszego środowiska, w którym na co dzień funkcjonujemy. Składa się na to coraz większa ilość fabryk i przedsiębiorstw, coraz głośniejsze maszyny produkcyjne, lotniska i samoloty, które są bardzo blisko domów mieszkalnych, czy komunikacja miejsca coraz bardziej rozbudowana i rozwinięta.

Nadmierny hałas może mieć bardzo szkodliwy wpływ na funkcjonowanie i życie człowieka. Bez względu na jego przyczynę jest niezwykle uciążliwy. Przyczyna się do chorób związanych z nerwicą, powoduje szybszą utratę słuchu oraz ogólne problemy ze zdrowiem (nawet już u małych dzieci).

Gdzie wykonać pomiary hałasu?

Pomiary hałasu w środowisku można wykonać na zlecenie indywidualne w specjalistycznych laboratoriach. Okresowe pomiary hałasu wykonuje się raz na dwa lata. Badania te mogą być przeprowadzane na specjalnie wyznaczonych do tego terenach oraz gdy warunki atmosferyczne dają ku temu możliwości – duże znaczenie dla wyników może mieć tu temperatura powietrza, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne czy średnia prędkość.

Takie pomiary są bardzo istotne, gdyż w dużych miejscowościach, gzie występuje duże stężenie hałasu życie codzienne oraz praca może być naprawdę bardzo ciężkie. Specjalne służby powinny więc na bieżąco to monitorować i systematycznie dokonywać takie pomiary hałasu w środowisku.

Po co wykonuje się pomiary hałasu?

Laboratoria sprawdzają hałas pochodzący między innymi z:
zakładów przemysłowych, linii kolejowych, dróg oraz linii tramwajowych,
pomiary hałasu z firm i fabryk, pomiary akustyczne i dotrzymywanie standardów akustycznych przez zakłady przemysłowe, drogi i linie kolejowe.

Do takich badań wykorzystywane są specjalne urządzenia, które mają na celu jak najlepsze, najdokładniejsze i najbardziej wiarygodne odczytanie hałasu ze środowiska. Firmy wykorzystują do tego między innymi: miernik poziomu dźwięku, kalibrator akustyczny, rejestrator dźwięku, dalmierz laserowy czy urządzenia pozycjonujące GPS. Każde z nich służy do jak najlepszego określenia szczegółowych danych.