Skuteczne gospodarowanie odpadami na każdym poziomie

Odpady dla jednych są końcowym elementem konsumpcji, a dla innych surowcem. Jak sprawić, by proces przetwarzania śmieci przebiegał jak najbardziej skutecznie? Czy ceny opłat za wywóz odpadów mają znaczenie, gdy chodzi o ilość używanych ponownie odpadów? Jak wygląda gospodarowanie odpadami na każdym poziomie – od producenta aż po ostatecznego beneficjenta, czyli zakład przetwarzania odpadów?

Produkcja odpadów – gospodarstwa domowe i firmy

Za producentów śmieci uznaje się osoby lub instytucje, dla których są one końcowym odpadem konsumpcji. Są to gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Większość odpadów z tradycyjnej konsumpcji da się przetworzyć przy odpowiedniej segregacji. Odpady zmieszane użytkowane ponownie w najmniejszym stopniu. Gdy chodzi o gospodarstwo domowe w wielu przypadkach ludzie nie traktują odpadków, jako koszt. W przypadku przedsiębiorstw każdy odpad produkcyjny jest kosztem – obniża zyski z produkcji. Dlatego też łatwiej uświadomić przedsiębiorcom korzyści wynikające z pracy wykonywanej przez Zakład przetwarzania odpadów. Gdy chodzi o gospodarstwa domowe, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że surowce wtórne są przetwarzane. Pokutują mity, że wszystkie odpady segregowane są mieszane w jednej śmieciarce. Warto ludziom uświadomić, że jeszcze w czasach PRL żyli bez generowania tak dużych ilości śmieci, stosując niektóre opakowania wielorazowo.

Odbiór odpadów z gospodarstw domowych – czy wysokość opłaty za wywóz śmieci ma znaczenie?

Wiele mitów dotyczących segregowania odpadów i przekonanie o bezsensowności tego zadania spowodowało, że przetwarzanie odpadów w Polsce jest na niskim poziomie. Aby wpłynąć na poziom segregowania śmieci wiele gmin wprowadziło wyższe ceny za odbiór śmieci mieszanych. Cenowy motywator sprawił, że coraz więcej osób wybiera metodę segregowania odpadków. Brak jeszcze mechanizmów kontroli tego jakiej jakości jest to segregacja. Jednak to duży krok na przód. Ważna jest również edukacja mieszkańców, co do korzyści wynikających z segregowania śmieci.

Czy zakład przetwarzania odpadów może wykorzystać każde śmieci?

Niestety nie wszystkie odpady generowane przez gospodarstwa domowe mogą zostać przetworzone przez zakłady przetwarzania odpadów. Największą bolączką jest to, że do worków trafiają śmieci zanieczyszczone. O ile kartka papieru w worku ze szklanymi butelkami nie zanieczyści tłuczki do przetopu o tyle już metalowe elementy w makulaturze są dużym problemem. Aby unikać takich sytuacji konieczna jest edukacja ludności.