Nowy wzór karty przekazania odpadu w pigułce

Odpady są nieuniknionym skutkiem każdej działalności. Przedsiębiorstwa z naturalnych przyczyn, generują więcej odpadów, niż gospodarstwa domowe, dlatego wymogiem prawa jest, aby przekazywane pozostałości były ewidencjonowane. Zapisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, art. 66 zostały obecnie znowelizowane i odświeżone. Co trzeba o nich wiedzieć?

Nowy wzór karty przekazania odpadu – dla kogo?

Zmiany i uproszenia procedur wiążą się z ułatwieniami, ale zawsze nasuwają sporo pytań, zanim wejdą w świadomość i życie.

Takim dylematem okazuje się nowy wzór karty przekazania odpadu. Sprawa ważna, ale czy wszyscy są do tego przygotowani? Kogo dotyczy ten dokument?

Karta przekazania odpadów jest dowodem prawidłowego przekazywania odpadów do uprawnionych osób. Obowiązek jej wypełnienia leży po stronie wytwórcy odpadów. Czyli?

Wytwórcą odpadów jest przedsiębiorstwo, którego działalność lub bytowanie skutkuje powstawaniem odpadów. Z tego większość zakładów zdaje sobie sprawę. Jakich jednak zmian należy się spodziewać?

Nowy wzór karty do przekazania odpadu – zmiany

Dotychczas wzór karty przekazania odpadu wypełniany był papierowo i składany we właściwym wydziale urzędu marszałkowskiego, do 15 marca każdego roku. Jak jest teraz?

Papierowa forma przestaje obowiązywać, a w jej miejsce wchodzi elektronika, czyli zautomatyzowany wzór karty przekazania odpadu. Każdy przedsiębiorca musi posiadać własne, indywidualne konto w BDO. Tam też będą przekazywane informacje takie jak data i czas transportu odpadów i numery rejestracyjne środków transportu.

Nowy wzór karty przekazania odpadu – po co?

Jakie korzyści wniosą elektroniczne karty przekazywania odpadów? Celem wdrożenia zmian jest przede wszystkim krok ku ochronie środowiska naturalnego i eliminacja zużycia papieru.

W praktyce procedura ma także ułatwić życie przedsiębiorców. Brak konieczności udawania się do urzędów, celem oddawania sprawozdania to oszczędność czasu. Sam intuicyjny program pomaga także w szybki i łatwy sposób wypełnić niezbędny dokument samodzielnie.

Nowy wzór karty przekazania odpadu – okres przejściowy

Aby skutecznie przejść przez proces wdrożenia nowej karty przekazania odpadu, wdrożono okres przejściowy, który trwa do 30 czerwca 2020 roku. W tym czasie przedsiębiorcy mogą wystawić KPO w formie papierowej, ale pobierając nowe wzory, zgodne z obowiązującą procedurą i stworzone na potrzeby obowiązującego okresu. Wersje papierowe są też konieczne na wypadek ewentualnej awarii systemu BDO.