Oświetlenie awaryjne w zakładzie

Prawo budowlane ściśle określa normy, według których należy konstruować różnego rodzaju obiekty. W zakresie tych ustaleń mieszczą się również kwestie związane z oświetleniem.

Czym jest oświetlenie awaryjne?

Pojęcie oświetlenia awaryjnego nie jest może dla wszystkich jasne, jednak zetknął się z nim z pewnością każdy. Zadaniem tej instalacji jest zapewnienie źródła światła na terenie obiektu podczas występującej awarii.

Aby zapewnić bezproblemowe działanie zapasowego oświetlenia, konieczne jest podłączenie go do innego niż podstawowe źródła zasilania. Dzięki temu uzyskujemy właśnie oświetlenie rezerwowe, zwane awaryjnym.

Co ma oświetlenie do bezpieczeństwa?

Oświetlenie awaryjne ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy. Chodzi tu o umożliwienie kontynuowania pracy urządzeń bez ich nagłego wyłączenia. Nieplanowane odcięcie zasilania może bowiem stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Czasem może też zagrażać środowisku.

Mówiąc o oświetleniu awaryjnym, nie można nie wspomnieć o oświetleniu ewakuacyjnym. Zamontowane w określonych przepisami miejscach pozwala ono na sprawną ewakuację osób z zagrożonego terenu.

Światło a przepisy europejskie

O tym, jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana instalacja awaryjna, mówi obowiązująca w Polsce norma PN-EN 1838:2005 oraz jej nowelizacja PN-EN 1838:2013E. Jest ona zgodna z wytycznymi, które determinują tworzenie oświetlenia awaryjnego na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Oświetlenie awaryjne ma również za zadanie wskazanie urządzeń, które ułatwią ewakuację osobom o ograniczonych możliwościach ruchowych.