Trochę prawdy o europalecie

Któż nie zna europalety? Wykorzystują ją dzisiaj wszyscy i cenią ją w całej Europie. Jest to przedmiot, który idealnie spełnia konkretne normy ustalone przez Unię Europejską. Została ona stworzona w celu standaryzacji wymiarów wszystkich palet, które były używane. Różne wymiary poszczególnych palet nie pozwalały na pełne wykorzystanie powierzchni ładunkowej.

Dokładne rozmiary europalety

Europaleta wymiary ma stałe i ustalone poprzez konkretne normy. Na jej wymiary składają się odpowiednie wymiary wszystkich jej elementów składowych. Składa się ona z kilku desek, klocków i dolnych i górnych elementów wyjściowych, ale wszystkie one zawsze są takie same, w każdym przypadku. Wymiar europalety wynosi 800mm x 1200mm i jest to jedyny jej rzeczywisty rozmiar. Natomiast jej wysokość to około 144 mm, a waga palety euro wynosi 25 kg.

Konkretna standaryzacja

Paleta euro powstała w wyniku standaryzacji rozmiarów palet, na których ładowano poszczególne towary. Została ona tak zaprojektowana, by w pełni wykorzystać całą powierzchnię ładowną samochodu ciężarowego lub kontenera morskiego. Dopiero jej powstanie i konkretny wymiar europalety spowodowały, że prace logistyczne i transportowe mogły zacząć opierać się już na konkretnych planach.Waga palety euro spowodowała, że transporty mogły być ładowane większą ilością towarów rzeczywistych, a to z kolei spowodowało, że zaczęto generować bardzo duże oszczędności.

Paleta wymiary ma ustalone konkretną unijną normą UNE-EN 13698-1.

Trochę historii o europalecie

W połowie XX wieku powstały pierwsze palety drewniane, miały one za zadanie wspierać wszelkie procesy logistyczne. Jednak ich niestandardowe wymiary, bardzo różne, powodowały nieład w przestrzeniach ładownych. W roku 1950 powstała pierwsza znormalizowana paleta o konkretnych i ujednoliconych wymiarach. Nazwano ją europaletą i zaczęto stosować coraz częściej. Z czasem europaleta stała się paletą w pełni spełniającą wszelkie potrzebne normy unijne. Zaczęto ją stosować w całej Europie i specjalnie oznakowywać. Gdy europaleta odniosła spektakularny sukces na rynku, zaczęło się pokazywać wiele jej replik. Dlatego też powstało specjalne stowarzyszenie producentów europalet. Zaczęto palety euro znakować znakiem EPAL.