Otwórz oczy ze SCADĄ!

Oprogramowanie SCADA to narzędzie, dzięki któremu istnieje możliwość kompleksowego zarządzania produkcją. W toku swego istnienia system ten stale ewoluował. Dziś ma on postać zaawansowanego środowiska OpenEye Scada, dzięki któremu możliwe jest jeszcze skuteczniejsze zarządzanie wybranym projektem. Jakie korzyści wiążą się z jego wdrożeniem?

Bezpieczeństwo i redukcja kosztów – dwa filary OpenEye Scada

Twórcy systemu SCADA położyli szczególny nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem. I właśnie dlatego jest to narzędzie, które zapewnia bezpieczeństwo infrastrukturze odpowiedzialnej za realizację wybranego procesu. Dzięki temu jest ona znacznie mniej podatna na chociażby zagrożenia cybernetyczne, czy też na próby wrogiego przejęcia zasobów infrastruktury.

Na tym jednak nie koniec, gdyż dzięki SCADA znacząco ogranicza się koszty utrzymania infrastruktury i jej późniejszego nadzoru. Wynika to z faktu, że system ten działa przede wszystkim w warunkach wysokiej innowacyjności, gdzie monitorowany proces sam wdraża mechanizmy kontrolne i naprawcze. Co więcej, często zdarza się, że są to mechanizmy opierające się na AI.

Niska awaryjność = więcej korzyści

Funkcjonalny system SCADA, to również znacząca poprawa funkcjonowania infrastruktury w obliczu awarii. Jeśli do niej dojdzie, to OpenEye SCADA łatwo zdiagnozuje problem, bądź też zdefiniuje element odpowiedzialny za jego powstanie. Tym samym, osoba zajmująca się serwisem ograniczy swe działania jedynie do naprawy.

Oczywiście nie trzeba nikomu przypominać, że takie rozwiązanie znacznie skróci czas niezbędny do przywracania pełnej zdolności analizowanej i monitorowanej infrastruktury, ale też obniży koszty usunięcia awarii. Dotyczy to zwłaszcza wysokich kosztów robocizny i diagnozowania pracy systemu.

Wzrost efektywności pracy

Nowoczesny system SCADA zapewnia też znacznie większą niż dotychczas efektywność pracy. Jak to możliwe? Otóż OpenEye SCADA to narzędzie, które pozwala się stale udoskonalać. Dzięki technologii „uczenia się”, infrastruktura jest wciąż udoskonalana, przy czym proces ten polega głównie na ograniczeniu procesów do absolutnego minimum.

Podsumowując, system SCADA w swej nowej, znacznie rozbudowanej wersji, to szybki skok do przodu w zakresie zabezpieczenia i ochrony infrastruktury przemysłowej i produkcyjnej. Mimo to, platforma ta jest stale aktualizowana i rozbudowywana.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Trinitec.