Elementy elektroniczne – opis, funkcje

Każdy układ elektroniczny, żeby prawidłowo działał, musi być zbudowany z pewnych części. Najważniejsze w takim systemie są elementy elektroniczne, które dzielone są na elementy bierne i elementy czynne. Komponenty elektroniczne kwalifikowane są tak ze względu na to, jaką funkcję w schemacie elektronicznym spełniają. I tak bierne pobierają prąd, natomiast aktywne są źródłem prądu.

Podstawowe elementy elektroniczne – co do nich zaliczamy?

Można powiedzieć, że najważniejszymi komponentami układu elektronicznego są następujące części: rezystory, czyli oporniki, kondensatory, induktory, czyli cewki oraz generatory prądy, czy też inaczej mówiąc źródła prądu. Każdy z tych elementów ma swoje określone zadanie w schemacie elektronicznym. Podstawowe komponenty elektroniczne występują we wszystkich układach elektronicznych, bez nich taki obieg nie mógłby po prostu działać.

Elementy elektroniczne pasywne i aktywne – co o nich warto wiedzieć?

Wszystkie komponenty elektroniczne dzielone są na dwa rodzaje, czyli na elementy czynne i bierne (aktywne i pasywne). Do elementów pasywnych zaliczamy takie części jak: rezystory, cewki, kondensatory i transformatory. Ich najważniejszą funkcją jest pobieranie energii elektrycznej z komponentów, które wytwarzają lub gromadzą prąd. I tak na przykładzie rezystora pobrana energia zmieniana jest w ciepło, natomiast w przypadku induktora przechowywana w polu magnetycznym wokół cewki.

Jeśli chodzi o podstawowe elementy elektroniczne aktywne, to do nich należą przede wszystkim komponenty, które czynnie uczestniczą w przekazywaniu prądu i jego tworzeniu, a także w jego wzmacnianiu. Tutaj można wymienić: lampy elektronowe, półprzewodniki, diody, tranzystory. Warto podkreślić, że części aktywne układu elektronicznego wymagają energii lub same są jej źródłem.

Obwód elektroniczny i jego elementy – dodatkowe informacje

Każdy obwód elektroniczny składa się podstawowych elementów elektronicznych, które już zostały wymienione. Większość z tych komponentów ma swoje podgrupy i rodzaje. Dlatego też, żeby stworzyć dobrze działający układ elektroniczny, trzeba wybrać odpowiednie elementy i je ze sobą połączyć.