Dlaczego wykorzystuje się przyciski dotykowe pojemnościowe?

Postęp w technologii programowalnych układów scalonych przyczynił się do faktu, że alternatywą dla mechanicznych przycisków, które były stosowane w elektronice użytkowej, stały się pojemnościowe przełączniki dotykowe. Tego typu przełączniki znane były od lat, ale dopiero teraz zaczęto je popularnie i stale stosować.

Na czym polega działanie przycisków dotykowych pojemnościowych?

Przyciski pojemnościowe opierają swoje działanie na zjawisku oddziaływania pola elektrycznego z przewodnikiem. W tym przypadku takim przewodnikiem jest ciało ludzkie, które pełne jest przewodzących elektrolitów. Przyciski dotykowe pojemnościowe składają się z kondensatora, który jest elementem elektrycznym danego przycisku i wytwarza pole elektryczne. Wszystkie przyciski dotykowe pojemnościowe mają ekran dotykowy, który działa na przybliżenie ludzkiego ciała i fakt ten wpływa od razu na podanie określonych wiadomości.Pole to powinno być jak największe i bezpośrednio skierowane do obszaru, który jest dostępny dla ludzkiego palca.

Zastosowanie przycisków dotykowych pojemnościowych

Przyciski pojemnościowe są bardzo często stosowane w różnego rodzaju urządzeniach domowych jak również i w przemysłowych. W tym drugim przypadku zastosowanie mają przyciski przemysłowe. Głównie montuje się je w panelach sterowania, dźwignicach, suwnicach, rozdzielnicach i innego rodzaju przemysłowych urządzeniach elektrycznych. W ich skład wchodzi także seria przycisków przemysłowych awaryjnych.Jeśli chodzi o przyciski przemysłowe to bardzo dużą popularnością cieszą się tutaj mikroprzełączniki oraz przełączniki klawiszowe, krańcowe, panelowe czy też przyciskowe i suwakowe. Wymienić także należy przełączniki grzybkowe, podświetlane oraz ukryte, występujące w specjalnych obudowach. Wszystkie one są tak skonstruowane, że nie ma możliwości przypadkowego ich włączenia.

Jak dobierane są przyciski i sterowniki?

Wszelkiego rodzaju przyciski dotykowe dobierane są przy wcześniejszym uwzględnieniu danych aplikacji, które będą miały lub mają zastosowanie. Dopiero odpowiednie sparowanie danych przycisków pojemnościowych z konkretną aplikacją da odpowiednie i oczekiwane rezultaty. W takich okoliczność przyciski działają bezproblemowo.