Odpady niebezpieczne – czym są i jak je rozpoznać?

Dużą i zróżnicowaną grupą odpadów są odpady niebezpieczne. Ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska, nie można ich wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. Powinny być umieszczane w specjalnych, przeznaczonych do tego celu kontenerach

Po czym możemy poznać Odpady niebezpieczne?

W rozpoznawaniu które domowe odpady zaliczane są do tych niebezpiecznych, pomagają specjalne oznaczenia, które znajdują się na produktach i opakowaniach. Zgodnie z przepisami prawa baterie, akumulatory oraz sprzęt elektrycznych i elektroniczny muszą posiadać symbol przekreślonego kosza. Inne niebezpieczne substancje mają charakterystyczne symbole: czarne na białym tle, w czerwonej ramce.

Wyjątkiem są odpady medyczne takie jak leki. Chociaż należą do grupy odpadów niebezpiecznych, to nie mają odpowiednich oznaczeń. Na opakowaniu znajduje się jedynie informacja zalecającą postępowanie zgodne z prawem. Niewykorzystane antybiotyki, maści czy syropy należy umieszczać w specjalnych kontenerach, które znajdują się w większości aptek.