Klasyfikacja odpadów

Codziennie produkujemy tony śmieci, które zanieczyszczają środowisko i przyczyniają się do zmian klimatycznych. Rozwiązaniem tego problemu jest segregacja odpadów recykling.

Odpowiedzialna gospodarka odpadami

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach obowiązującą od 2022 r. Polska w 2035 r. powinna z odpadów odzyskiwać 65% materiałów nadających się do ponownego użycia i recyklingu.

W celu osiągnięcia tego wskaźnika wprowadzona została klasyfikacja odpadów, ich segregacja oraz system monitorowania od wytwórcy aż do miejsca ich przetwarzania. Służy temu BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami).

Klasyfikacja odpadów

Podstawą klasyfikacji odpadów jest ich podział ze względu na wytwórcę, rodzaj oraz wpływ na środowisko. Każdy odpad powinien być oznaczony sześciocyfrowym znakiem, dzięki czemu łatwiejsze będzie ich sortowanie na składowiskach odpadów. Odpowiednie kody nadaje wytwórca odpadów, w przypadku gospodarstw domowych czyni to gmina, stąd ważne jest wrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników.