Co może trafić do pojemnika na gruz?

Kontenery na gruz są bardzo przydatne podczas prac remontowych oraz wyburzeniowych. Sprawdzają się także na budowach. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie odpady z placu budowy nadają się do utylizacji razem z gruzem. Co może trafić do kontenera? Co nadaje się do wywozu?

Odpady po pracach budowlanych

Przede wszystkim Wywóz gruzu Śląsk powinien obejmować usunięcie pozostałości prac budowlanych. Obejmuje to: gruz, skute tynki, stare kafelki czy płyty gipsowokartonowe. Są to odpady, których właściwie nie można w żaden sposób zagospodarować na poziomie gospodarstwa domowego. Z tego powodu koniecznie trzeba przekazać je w odpowiednie miejsce składowania. Tym może zająć się firma, która dysponuje kontenerami i samochodami do ich bezpiecznego przewozu. W przypadku drobnego gruzu należy też zaznaczyć, że ładunek powinien zostać zabezpieczony przed wypadaniem podczas jazdy. Nie ulega wątpliwości, że wszelkie pyły po pracach remontowych nie powinny znaleźć się na drodze, ale pozostać na swoim miejscu.

Odpady inne niż gruz

Wywóz gruzu Śląsk obejmuje także ceramikę, elementy drewniane i metalowe oraz styropian. Oznacza to, że do kontenera można wrzucać nawet stare drzwi, futryny czy framugi okienne. Co ważne, są to elementy, dla których czasami można znaleźć też inne zastosowania i dać im drugie życie. Warto więc zastanowić się przed ich wyrzuceniem, bo utylizacja powinna być krokiem ostatecznym. Ceramika łazienkowa często także może zostać ponownie wykorzystana. Takie działania są przyjazne środowisku i zmniejszają ilość odpadów trafiających na składowiska. W przypadku tynku czy gruzu nie ma jednak wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem będzie szybkie jego wywiezienie i uporządkowanie posesji.

Dobrze jest też podkreślić, że wywóz gruzu sam w sobie także jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku i pomagającym zadbać o jego dobrostan. Z pewnością jest to lepsze wyjście niż umożliwienie tego, by gruz przedostał się do środowiska. Tutaj możemy też dodać, że do kontenera nie należy wrzucać odpadów, które mogą zostać uznane za niebezpieczne nawet jeśli powstały one na skutek remontu czy prac budowlanych. Pozostałości azbestu, wełny szklanej czy elektrośmieci muszą zostać zagospodarowane oddzielnie.