Badania zanieczyszczenia gleb – etapy

Określone w stosownych przepisach prawa badania zanieczyszczenia gleb obejmują kilka etapów. Co warto o nich wiedzieć? Jakie czynności one obejmują? Gdzie szukać na ten temat stosownych informacji?

Przepisy prawne – badanie zanieczyszczenia gleb

Wbrew pozorom tematyka badań zanieczyszczenia gleb jest dość dobrze uregulowana przez polskie prawo. Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, na podstawie której następnie minister środowiska wydał rozporządzenie z dnia 1 września 2016 w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Właśnie w tych aktach prawnych powinniśmy szukać informacji na temat stosownych badań.

Etapy badania zanieczyszczenia gleb

Możemy wyróżnić pięć podstawowych etapów. Pierwszym z nich jest ustalenie potencjalnych zanieczyszczeń mogących występować na danym terenie, z którymi osoby badające będą miały następnie styczność. Jest to etap opierający się przede wszystkim na organoleptycznym poznaniu danej gleby i jej otoczenia. Etap drugi to stworzenie listy substancji, które mogą mieć styczność z daną glebą i ją zanieczyszczać. Wynika to w większości przypadków z opracowanych wcześniej potencjalnych zanieczyszczeń. Jeżeli na danym terenie funkcjonował np. zakład mechaniki pojazdowej, to w glebie znajdziemy prawdopodobnie cząsteczki oleju, płynu chłodniczego i innych smarów. Etapem trzecim jest zebranie dodatkowych informacji związanych z danym terenem i potencjalnymi, lokalnymi zagrożeniami, jak również analiza innych informacji, które oceniający stan danej gleby uzna za istotne w danym przypadku.

Ostanie dwa etapy – analiza laboratoryjna

Po trzech pierwszych, początkowych etapach będących etapami bardziej teoretycznymi, następuje właściwe badanie zanieczyszczenia gleby poprzez opracowanie planu pobrania próbek, pobranie tych próbek i poddanie ich analizie laboratoryjnej. Sposób pobrania próbek – głębokość, odległość poszczególnych odwiertów, etc. określa wskazane powyżej rozporządzenie ministra środowiska. Ostatnim, piątym etapem, jest przeprowadzenie szczegółowych badań w razie wykrycia poważnych zanieczyszczeń na etapie czwartym. W przypadku braku zanieczyszczenia, etap piąty w praktyce się pomija i nie generuje dodatkowych kosztów dla zlecającego badania.

Podsumowując, każdy z pięciu etapów badań zanieczyszczenia gleb jest niezwykle istotny z punktu widzenia wyników końcowych i zapewnienia ich powtarzalności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że coraz większa liczba badań będzie kończyła się wynikiem „nie stwierdzono zanieczyszczenia gleby”.