Badania wody – co jest sprawdzane?

Dzięki profesjonalnemu badaniu wody można dokładnie określić kilkanaście wskaźników, które należy porównać do standardów określonych przez ministra zdrowia. Jeżeli któryś z parametrów jest wyraźnie przekroczony, to wówczas należy dokonać uzdatnienia wody.

Jakie parametry są oceniane podczas badania wody?

W pierwszej kolejności sprawdza się barwę. Jak powszechnie wiadomo woda bez zanieczyszczeń nie ma żadnej barwy. Jeżeli woda jest z kolei lekko zielonkawa albo zażółcona, to wówczas najprawdopodobniej w jej składzie występują niebezpieczne substancje organiczne z gleby, związki żelaza albo koloidy.

Podczas badania sprawdza się także mętność wody, która wywołana jest przeważnie przez zawiesiny organiczne. Mętność wody zmienia się pod wpływem trudno rozpuszczalnych wodorotlenków żelaza i manganu. Jeżeli woda pitna nie jest idealnie przezroczysta, to wówczas warto jak najszybciej wykonać badanie wody.

Profesjonalne Badania wody dotyczą także zapachu. Przy odpowiednim sprzęcie zapach wody bada się organoleptycznie. Na zapach wody duży wpływ ma przede wszystkich woń ziemi, siana, kory drzewnej, kwiatków torfu albo mchu. Zapach wody zmienić może również pleśń i stęchła glina.

Jakie informacje dostarczają badania wody?

Przy profesjonalnej analizie wody zwraca się szczególną uwagę na pH wody. W Polsce większość wód naturalnych ma oczywiście neutralny pH. Jak powszechnie wiadomo, gdy pH jest niskie, to wówczas woda ma właściwości korozyjne. Przy wysokim pH pojawia się z kolei skłonność do pienienia się.

Po specjalistycznym badaniu można poznać dokładną zawartość żelaza, azotanów, manganu, chlorków, jonów amonowych i chloru. Mało osób zdaje sobie sprawę również z tego, że badana jest także przewodność elektrolityczna wody.

Rzeczywisty stan bakteriologiczny wody

Badania wody dostarczają wielu cennych informacji na temat rzeczywistego stanu bakteriologicznego wody. Dzięki badaniu wykryć można między innymi bakterie grupy coli, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia.

Po wykonaniu badania wykryć można także enterokoki, czyli paciorkowce kałowe. Dzięki szczegółowej analizie można wykryć clostridium perfringens, które jak powszechnie wiadomo wskazują na stare zanieczyszczenia wody ściekami fekalnymi. Badania wody dostarczają dokładnych informacji na temat ogólnej liczby mikroorganizmów.