Węgiel wciąż na czele stawki

Gospodarka energetyczna to ważna dziedzina, ponieważ dotyka wszystkich szczebli organizacji społeczeństwa. Zależy od niej konkurencyjność gospodarki i zasobność portfeli każdego mieszkańca. Nasz kraj posiada wciąż znaczące pokłady węgla kamiennego, który ciągle stanowi istotny składnik dostępnych źródeł energii.

Na przykładzie województwa wielkopolskiego postaramy się przybliżyć ten temat.

Udział węgla kamiennego w ogrzewaniu

Choć od początku XXI wieku węgiel notuje nieznaczne zniżki w statystyce, to wciąż pozostaje jednym z głównych nośników na terenie województwa wielkopolskiego. Szczególnie popularny jest węgiel workowany Poznań jako największe miasto regionu, może z łatwością posłużyć jako odniesienie w rozważaniach nad opracowaniem danych statystycznych. Zmiany w słupkach prezentowanych w statystykach są nieznaczne. Gospodarstwa domowe ograniczyły zużycie paliw stałych do celów ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. W zestawieniu tym jest też obok drewna opałowego węgiel Poznań ceny kreuje na poziomie akceptowalnym, jednak tendencja w zastosowaniu alternatywy w postaci OZE wpłynęła na niewielkie zachwianie trendu. Jak już wspomniano, najbardziej popularnym asortymentem jest węgiel w workach Poznań, okoliczne gminy i większość terenów województwa doceniają ten sposób podaży opału.

Na tle biopaliw

Jak wypada porównanie, w którym weźmie udział węgiel workowany Poznań i w tym zakresie może dostarczyć sensownych statystyk.

Według danych urzędu statystycznego materiał formatowany (brykiet) jest tym, w którym ma przeciwnika węgiel poznań ceny, jak już wspomnieliśmy, ma na poziomie średniej dopuszczalnej przez akceptację klientów i nie jest ona czynnikiem zaburzającym sprzedaż.

Rośliny z plantacji wytwarzających materiał energetyczny są kolejnym asortymentem, który zastępował węgiel w workach Poznań na obrzeżach terytoriów posiada takie uprawy. Jednak wciąż nie stanowią one przeciwwagi dla czarnego złota. Roślinność hodowana na plantacjach użytkowych to przede wszystkim wierzba, która daje stosunkowo największe przyrosty biomasy i duży odsetek suchego produktu.

Nowoczesne technologie w ogrzewnictwie stosowane były w marginalnych ilościach. Urządzenia solarne razem z aparaturą geotermalną razem wzięte, nie przekraczają jednoprocentowego udziału w całości struktury organizującej ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody.