Gdzie i dlaczego montuje się oświetlenie awaryjne?

Każdy budynek na etapie budowy wyposażany jest we wszystkie potrzebne instalacje, ale dla obiektów, które określane są jako publiczne lub użyteczności publicznej istnieją dodatkowe wymogi. Są one opisane w przepisach prawa budowlanego i muszą być ściśle przestrzegane. Do takich instalacji można z pewnością zaliczyć oświetlenie awaryjne.

Czym jest oświetlenie na wypadek awarii?

Oświetlenie awaryjne jest dodatkową instalacją elektryczną, która ma na celu umożliwienie ewakuacji, przeprowadzenia czynności ratunkowych lub interwencji straży pożarnej w przypadku wybuchu pożaru.

Oświetlenie typu awaryjnego montuje się poza głównym obiegiem instalacji elektrycznej, posiada własne źródło zasilania, dlatego może być automatycznie uruchamiane w chwili odcięcia głównego zasilania w energię elektryczną. System działa w oparciu o czujniki, dlatego włącza się automatycznie.

Jak wygląda system oświetlenia awaryjnego?

Tego rodzaju instalacja jest złożona ze źródeł światła, takich, jak tradycyjne lampy lub typu led, które montowane są do oddzielnego okablowania. Jest ono podłączone do osobnego zasilania, mogą to być agregaty prądotwórcze lub inne doraźne źródła.

Oświetlenie nie posiada żadnych włączników oraz gniazdek, całość jest sterowana czujnikami, które reagują na czasowe wyłączenie głównego zasilania energią elektryczną. Ma ono także określony czasowo cykl działania.

Gdzie oświetlenie awaryjne musi być stosowane?

Tego rodzaju dodatkowe źródła oświetleniowe są wymagane przede wszystkim we wszelkiego rodzaju budynkach i pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz wszędzie tam, gdzie istnieje duży przepływ osób. Nie ma przeszkód, aby takie oświetlenie było użytkowane w obiektach prywatnych.

Do budynków użyteczności publicznej można zaliczyć wszelkie urzędy samorządowe i państwowe, obiekty handlowe i gastronomiczne, hale sportowe i rekreacyjne, obiekty kulturalne, takie, jak teatry, kina, wystawy oraz sale koncertowe, a także inne, które posiadają wymagane drogi ewakuacyjne i pożarowe.