Do czego służą zawory rozdzielające?

Wiele urządzeń oraz maszyn przemysłowych, wykorzystuje niezależne od siebie zespoły elementów, które mogą pracować oddzielnie. Znacząco wpływa ta na łatwość konserwacji urządzeń oraz możliwość wymieniania ich poszczególnych członów. Nie jest wszak tajemnicą, że niektóre z nich psują się dużo szybciej niż inne, a dzięki temu nie trzeba wymieniać całości.

Znaczenie powietrza

W wielu takich układach, jako nośnik energii wykorzystuje się powietrze, które doprowadzane jest do kolejnych podzespołów za pomocą układów rur. Warto przy tym zaznaczyć, że można je zastąpić za pomocą cieczy, ale wtedy otrzymujemy inny typ maszyn.

Pneumatyka to zarówno dziedzina fizyki, jak i przemysłu. W obu przypadkach odnosi się ona do gazu, jego energii wewnętrznej oraz sposobu jej zagospodarowania. Do podstawowych urządzeń, które oparte są właśnie o powietrze, należą sprężarki, siłowniki oraz zawory, które połączone tworzą działający układ.

Zasada działania układu pneumatycznego

Wspomnieliśmy wcześniej, z jakich elementów składa się pojedynczy układ, ale warto wiedzieć, jakie znaczenie mają jego elementy, Sprężarka jest źródłem czynnika roboczego, który za pomocą rur przenoszony jest do siłowników, w których dochodzi do przemiany energii wewnętrznej gazu na tę mechaniczną. Całym tym procesem zaś steruje się właśnie przy pomocy zaworów rozdzielających.

To właśnie one dozują ilość powietrza, która dociera ze sprężarki do siłownika. Dzięki temu można sterować całym procesem, który bez nich działałby cały czas jednakowo, choć nie zawsze byłoby to konieczne. Zawory rozdzielające mają jednak wiele innych zastosowań, o których powiemy za chwilę.

Charakterystyka

Do najważniejszych zadań wcześniej wspomnianych zaworów zalicza się dobór ilości dróg przepływu czynnika roboczego, a także poziom ich otwarcia. Na przykład, jedna sprężarka o dużej mocy, może zasilać powietrzem kilka siłowników o różnym zapotrzebowaniu na powietrze równocześnie.

Oczywiście, rozdzielaczami również trzeba kierować. Wyróżnia się tutaj te elektromagnetyczne, pneumatyczne oraz mechaniczne. Najciekawsze są te drugie, ponieważ tutaj elementem decydującym jest właśnie ciśnienie czynnika roboczego, choć najprostsze w obsłudze są te pierwsze, ponieważ opierają się o przepływ impulsów elektromagnetycznych.

Podsumowując, zawory rozdzielające mają wiele różnych zastosowań, choć zbiorczo można to śmiało określić, jako zarządzanie układem pneumatycznym, ponieważ wszystko sprowadza się do dawkowania czynnika roboczego do reszty układu.

Artykuł powstał we współpracy z OBREiUP