Kontrola jakości w magazynie

W dzisiejszych czasach niemal każda firma musi mieć powierzchnię magazynową. Jest to element niezbędny, aby móc się rozwijać i utrzymywać klientów. Im większa oferta produkcyjna czy produktowa, tym większe zasoby potrzebne są do prawidłowego procesu magazynowania. Dla wielu firm jest to duże wyzwanie, a źle zarządzany magazyn może generować znaczne koszty.

Optymalizacja magazynu

W celu optymalizacji kosztów i określenia punktów krytycznych w procesie wiele firm decyduje się na audyt magazynu. Taki audyt jest przeprowadzany wewnętrznie lub przez firmę zewnętrzną. Kluczowym czynnikiem sukcesu, jest jednak regularność audytów i weryfikacja założeń z raportów naprawczych.

Audyt magazynu ocenia przede wszystkim działanie systemu logistycznego. W tym celu zbierane są wszelkie dane ilościowe i jakościowe, które mogą określić wydajność procesu. Dotyczy to nie tylko danych liczbowych, ale również pracowników, czy punktów styku z innymi kluczowymi obszarami działania firmy. Im więcej danych, tym szersza może być analiza i ocena, oraz większa szansa na identyfikację największych strat.

Jakie są elementy objęte audytem?

Celem identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy efektywności lub wdrożenia nowych standardów, należy przede wszystkim poddać analizie kilka elementów.

Przede wszystkim należy ocenić przepływ produktów i usług pomiędzy określonymi strefami, zdefiniować wszystkie strefy. Chodzi tu między innymi o strefy wejścia, wyjścia, składowania krótko i długookresowego. Należy również określić ramy czasowe przepływów oraz ilości materiałów wykorzystywane w danym zadaniu. Głównie chodzi tu o ilość palet, kartonów, wykorzystanie sprzętu typu wózki widłowe czy przenośniki magazynowe.

Co jeszcze jest istotne?

Realizując audyt magazynu, warto również wziąć pod uwagę kwestie dostaw i transportu. Należy również zbadać jak działa proces załadunku, jaka jest wydolność maksymalna przepływu paczek i dostaw. Na koniec analizie powinny zostać poddane dokumenty transportowe oraz cały proces obiegu informacji i dokumentacji w firmie.

Wszystkie te dane powinny być dokładnie przeanalizowane. Na tej podstawie powstaje raport, który jasno definiuje punkty do poprawy.Audyt magazynu to pierwszy krok do ulepszenia całego procesu. Kluczowe w nim są jednak wnioski i elementy do naprawy. To na tej podstawie można wdrażać nowe, ulepszone rozwiązania, eliminujące zidentyfikowane problemy.