Certyfikaty CNBOP – kto je wydaje?

W Polsce funkcjonuje od 1972 roku Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Jest to instytut Państwowej Straży Pożarnej. Działalność instytutu związana jest z poprawą bezpieczeństwa ludności. Zakres działalności dotyczy ochrony przeciwpożarowej.

Certyfikaty CNBOP

Jednym z głównych celów instytutu CNBOP jest wystawianie certyfikatów. Certyfikacja jest wymagana podczas dopuszczenia niektórych wyrobów związanych z ochroną przeciwpożarową do użytkowania. Certyfikaty CNBOP posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Oprócz certyfikacji w instytucie CNBOP-PIB można wnioskować o otrzymanie oceny technicznej lub dobrowolnej opinii technicznej wyrobów związanych z ochroną przeciwpożarową. CNBOP prowadzi także współpracę z innymi instytutami badawczymi z kraju i z zagranicy, analizuje przyczyny pożarów oraz szuka rozwiązań, jak zapobiegać ich rozprzestrzenianiu.

Jednostka Certyfikująca DC

Jednostka DC posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Jednostka wydaje między innymi świadectwa dopuszczenia wyrobów do użytku w ochronie przeciwpożarowej. Można także wnioskować o otrzymanie certyfikatów, które nie są obowiązkowe. Jeśli wyrób posiada certyfikat, oznacza to, że posiada on odpowiednie właściwości użytkowe. Dlatego warto wnioskować również o dobrowolne certyfikaty czy opinie techniczne.

Jednostka DC prowadzi również działalność nie związaną z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. Jest możliwość uzyskania dobrowolnego certyfikatu, który przeznaczony jest na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz na rynek Iranu. Dodatkowo certyfikaty wydane przez CNBOP-PIB uznawane są przez Katar.

Testowanie wyrobów innowacyjnych

Działalność CNBOP-PIB obejmuje również testowanie wyrobów innowacyjnych, które mają być stosowane w działalności gaśniczo-ratowniczej. Na te wyroby nie jest wymagane uzyskanie dopuszczenia do użytkowania. Jednak musi on spełnić podstawowe zasadnicze wymagania, które określają odpowiednie przepisy.

Testowanie przeprowadzają ratownicy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP. Czas testowania wynosi maksymalnie 2 miesiące.