Jak zdobyć uprawnienia elektryczne?

Uprawnienia elektryczne zdobywa się po zdaniu specjalistycznych egzaminów przed specjalną Komisją Kwalifikacyjną, która powoływana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koszt takiego egzaminu to około 210 złotych na dzień dzisiejszy. Po zdaniu takiego egzaminu państwowego dostaje się świadectwo potwierdzające uprawnienia elektryczne w danek kwalifikacji. Uprawnienia dla elektryków są ważne przez 5 lat i po tym czasie należy je odnawiać.

Kategorie uprawnień elektrycznych

Uprawnienia dla elektryków można zdobywać w następujących kategoriach: w zakresie eksploatacji, budowlanych, rzeczoznawcy budowlanego, rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP, biegłego sądowego, audytora energetycznego, do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków, specjalisty w zakresie jakości.

Szkolenia to podstawa zawodu elektryka

Zawód elektryka jest zawodem wymagającym ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy. Elektrycy powinni nadążać za najnowszymi technologiami i zmieniającymi się trendami na rynku. W zdobyciu odpowiedniego wykształcenia pomogą im szkolenia dla elektryków przeprowadzane przez firmy zewnętrzne. Takie szkolenie zazwyczaj trwa kilka dni i kosztuje kilkaset złotych. Pomaga zdecydowanie w przyswojeniu wiedzy.

Uprawnienia – dozór czy eksploatacja urządzeń?

Egzamin można zdawać z dozoru i z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Dwie odrębne ścieżki wymagają znajomości innych zagadnień na temat elektryki.

Szkolenia dla elektryków

Szkolenia dla elektryków są przeprowadzane na terenie całej Polski. Szkolenia nie dają stu procentowej gwarancji zdania egzaminu, ale znacznie ułatwiają przyswojenie wiedzy i wskazują na istotniejsze tematy. Egzamin przeprowadzany jest w całej Polsce. Mimo to, zakres egzaminu jest ujednolicony. Pytania nie są wcześniej znane, podany jest jedynie zakres tematyczny obejmujący szereg zagadnień. Przykładowe pytania mogą dotyczyć nawet o udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej przez porażenie prądem.

Akty prawne

Egzaminy są uregulowane aktami prawnymi takimi jak Ustawa z dn. 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828).

Dlaczego warto wybrać dobry kurs?

Ilość dostępnych ośrodków szkoleniowych jest bardzo duża. Firmy zajmujące się szkoleniami dla elektryków przeprowadzają je w różnych miasta. Wśród tej ilości ofert ważna jest przede wszystkim jakość kursu, tak aby kursant jak najwięcej mógł z niego wynieść i z łatwością zdał egzamin.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://uprawnieniaelektryka.pl/szkolenie/uprawnienia-elektryczne-g1