Czym jest kompensacja mocy biernej – co to jest?

Faktury za pobór energii elektrycznej mogą zniszczyć niejeden budżet domowy jak i yen firmowy. Ceny prądu wciąż rosną… a co jeszcze gorsze, oprócz nich trzeba też wnosić opłaty stałe, które są niezależne od zużycia prądu. Kiedy przychodzi rachunek można się poważnie zdziwić. Niestety, jest to negatywne zaskoczenie. Sposobem na zmniejszenie rachunków jest kompensacja mocy biernej. Czym ona jest? O co w tym wszystkim chodzi?

Energia czynna, bierna i pozorna

Kiedy płacisz za prąd, w rzeczywistości płacisz za trzy rodzaje mocy. Energia czynna zamieniana jest na pracę użytkową. Energia bierna znajduje się między źródłem a odbiornikiem energii. Moc pozorna to geometryczna suma obu wymienionych wcześniej wariantów. Energia bierna na fakturze jest przedstawiana jako jeden z podpunktów rozliczenia. To, co powinno jednak zainteresować Cię szczególnie to kara za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej. Coraz więcej przedsiębiorców widzi go na swoich rachunkach. Musi za niego płacić, choć właściwie nie wie z czym ma do czynienia. Ważne jest jednak to, że energia bierna indukcyjna, która pojawi się na fakturze może kosztować płatnika nawet kilkaset złotych.

Próby wyeliminowania

W związku z powyższym można próbować wyeliminować opłatę za energię bierną indukcyjną lub chociaż ją zmniejszyć. Nie zawsze jest to łatwe zadanie, ale na polskim rynku pojawiły się już firmy, które specjalizują się wyłącznie w kompensacji mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej obliczenia

Jeśli nie wiesz, czy rzeczywiście możesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd, powinieneś dokonać obliczeń. Musisz jednak liczyć się z tym, że są one dość skomplikowane. Jednak na wielu stronach internetowych możesz znaleźć instruktaże jak krok po kroku dokonać właściwych obliczeń. Sprowadzają się one jednak do uproszczonego wzoru.
– dla odbiorników jednofazowych

Q=U · I · sin · φ

– dla odbiorników trójfazowych

Q=3Uf · If · sin · φ

Zgodnie z definicją moc bierna, czyli Q jest miarą energii pulsującej między elementem indukcyjnym i pojemnościowym odbiornika a źródłem energii elektrycznej. Moc bierna jest, więc równa iloczynowi wartości skutecznych napięcia i prądu oraz sinusa kąta przesunięcia fazowego między napięciem i prądem. Niestety, nie jest to definicja, która przyda się laikowi. Amator obliczeniom musi poświęcić dużo więcej czasu.