Nowe rozwiązania dla robotyki przemysłowej

Nowoczesny przemysł korzysta nie tylko z doświadczenia pracowników i precyzji robotów. Coraz większe znaczenie uzyskuje sztuczna inteligencja, druk 3D wykorzystywany w serwisach urządzeń, a także analizy Big Data. Najnowsze technologie prowadzą do stworzenia tzw. smart factories – inteligentnych fabryk, które proces produkcji opierają na optymalizacji wydajności.

W stronę przemysłu 4.0

Roboty przemysłowe mają do odegrania wielką rolę w transformacji wytwórczości fabrycznej do nowoczesnych, inteligentnych fabryk. Ten proces skokowej wydajności produkcji można nazwać czwartą rewolucją przemysłową. Podstawą jej wdrożenia są technologie cyfrowe, zbieranie i analiza danych oraz wykorzystanie ich do optymalizacji produkcji.

Postęp dokonuje się w obszarach analizy i zarządzania produkcją. Nowoczesny przemysł skupia się na wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości, druku 3D, chmury obliczeniowej, integracji softwarowej i symulacji. Nie mniej istotnym czynnikiem jest cyberbezpieczeństwo. Roboty przemysłowe dzięki zastosowaniu teorii sterowania mogą współpracować ze sobą na niespotykanym dotychczas poziomie.

Fabryki zoptymalizowane

Wydajność produkcji wiąże się z udoskonaleniem metod pracy i zastosowaniem nowoczesnych urządzeń. Wiodący producenci skupiają się na optymalizacji procesu wytwórczego. Ich celem pozostaje obniżenie kosztów produkcji, jej przyspieszenie i, co za tym idzie, zmniejszenie czasu dostaw.

Nowe podejście do produkcji pozwala uzyskać lepsze wyniki, które manifestują się zindywidualizowaniem asortymentu oferty. To składa się na szybsze reagowanie na ewentualne zmiany zapotrzebowania konsumentów. Optymalizacja wiąże się także ze zmniejszeniem zużycia surowców i energii, a co za tym idzie – spadkiem emisyjności produkcji.

Nowa rola robotów przemysłowych

W obecnych zastosowaniach i rozwoju, postęp robotyzacji nie zamyka się w zakupie robotów i ustawieniu ich w hali produkcyjnej. Wyższy model zarządzania wiąże się z wdrażaniem szeroko pojętej współpracy pomiędzy maszynami. Pozwoli to na uzyskanie nieprzeciętnej elastyczności.

Komunikacja pomiędzy urządzeniami produkcyjnymi to spore wyzwanie dla inżynierii produkcji. Roboty przemysłowe działają w sieci. Optymalnie zaprojektowany system pozwala na szybkie i zautomatyzowane reakcje na zmiany w dziedzinie wytwórczości.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Trinitec.