Historia europalety w pigułce

Jak każdy będący aktualnie w użyciu przedmiot, tak i europaleta ma swój pierwowzór, na którym historia odcisnęła swoje piętno i zdeterminowała jego kolejne przekształcenia. Historia europalety rozpoczyna się wraz z początkami transportu, którego celem było przenoszenie większej ilości produktów w tym samym czasie.

Transport militarny

Pierwsze palety były w użyciu już setki lat temu, jednak ich prawdziwy rozkwit rozpoczął się w wieku XX i związany był ściśle z wybuchem II Wojny Światowej. Potrzeba przewozu sprzętu, amunicji i ogromnych ilości żywności dla wojsk wymagało usprawnienia całego procesu transportu. W tym właśnie momencie rozpoczęto dążenia do ujednolicenia palet i ich wymiarów, co miało wkrótce zrewolucjonizować przemysł i transport ładunków masowych.

Co było dalej

Paleta wymiary stałe uzyskała po latach wojny, przechodząc kolejne modyfikacje w roku 1961 dzięki międzynarodowej grupie przewoźników kolejowych zrzeszonych w Union Internationale des Chemins de fer. Wymiar europalety został wówczas dostosowany do najpopularniejszych pojemników transportowych i do dziś wynosi 120 × 80 centymetrów. Po połączeniu tych wielkości z 144-milimetrową wysokością powstała tak zwana norma europejska EUR, która stała się także wyznacznikiem właściwego stanu technicznego. Pozwoliło to na wycofanie z obiegu gorszych jakościowo palet i zapewnienie uniwersalnej jakości dla całego kontynentu.

Co daje stały wymiar europalety

Fakt, iż paleta wymiary wszystkich elementów ma odgórnie ustalone, tak samo, jak uzgodniony został przepisowy rodzaj drewna służącego za jej budulec oraz sposób montażu jej poszczególnych elementów, zdeterminował kolejną istotną wartość, jaką jest waga palety euro. Jest to czynnik niezwykle ważny, ponieważ waga palety pełniącej rolę nośnika towaru ma ogromny wpływ na gabaryt produktów na niej przewożonych. Planując załadowanie kontenera, należy pamiętać o tym, by od wagi samego ładunku odjąć ciężar pojedynczej palety pomnożony przez ilość użytych platform. Po uwzględnieniu wszystkich wytycznych dotyczących budulca, dopuszczalnego poziomu jego wilgoci i rozmiarów, waga palety euro powinna wynieść około 25 kilogramów.

Jak to potoczyło się dalej

Rosnąca popularność europalet i ciągły rozwój projektu do roku 1991 zaowocował utworzeniem organizacji EPAL, odpowiedzialnej za wytwarzanie palet euro i przydzielanie producentom zewnętrznym odpowiednich licencji. O zgodności danej palety z obowiązującymi przepisami świadczą nie tylko jej wymiary, ale także zastosowanie certyfikowanych gwoździ i odpowiednie oznaczenie poszczególnych elementów konstrukcji.